Mesleki Yeterlilik Belge Ücreti / Şap Makinesi

  HABERLER / DUYURULAR Tüm Haberler

Mesleki Yeterlilik Belge Ücreti
13 Haziran 2016, 12:18

 

 

1. 6645 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviki getirilmiştir. Söz konusu teşvik 6645 sayılı Kanun´un 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 6645 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu´na Ek-3 üncü madde eklenerek, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1.1.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısının fondan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

2. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerden bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.

 

3. Sınav Ücretlerinde Bakanlar Kurulu´nun 2015/7726 Sayılı Kararının 1. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince 1. Maddenin 2. Fıkrasında '' Asgari Ücretteki Artışlar Bu Kararla Belirlenen Sınav Ücretlerine Aynı Oranda Yansıtılır. '' hükmü uygulanmaktadır.

 

4. Adayların sınav ücretini yatırdıkları zorunlu ve seçmeli birimlerin her biri için ücretsiz 3 sınav hakkı bulunmaktadır.

 

5. 2016 yılı belge masraf karşılığı 60TL'dir.İşsizlik sigortası fonu iadesinden yararlanmak istemeyen ve sınavlarda başarılı olan adaylardan 60 TL MYK Belge ücreti belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır.

 

6. Belgeli kişinin belge süresini uzatması, belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde yeni belge düzenleme ücreti olarak 100 TL alınacaktır.

 

7. Toplu başvurular, AB Projeleri ve Kamuya yapılacak Sınav ve Belgelendirme hizmetlerinde  MSM Yönetim kararı ile ayrıca fiyat belirlemesi yapılabilir.

 

8. Belgenin kargo, posta ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.